วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ( ฟิสิกส์เบื้องต้น) เรื่องที่ 1 แรงลัพธ์


แรงลัพธ์และประโยชน์ของแรงลัพธ์


แรงลัพธ์

เมื่อวัตถุถูกแรงกระทำพร้อม ๆ กันมากกว่าหนึ่งแรงขึ้นไป ผลของแรงกระทำทั้งหมดจะส่งผลเสมือนเกิดจากแรง ๆ เดียวซึ่งเป็นผลจากการรวมกันของแรงทุกแรง เราเรียกแรงที่เกิดจากการรวมแรงหลาย ๆ แรงนี้ว่า แรงลัพธ์
1.  หากมี 2 แรงผลักวัตถุไปตามพื้นราบในทิศทางเดียวกัน แรงทั้งสองแรงจะรวมเข้าด้วยกันเป็นแรงลัพธ์ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ดังรูป
2.  หากแรง 2 แรง ผลักวัตถุไปตามพื้นราบในทิศทางตรงข้ามกัน หากแรงด้านใดมีมากกว่า วัตถุจะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงนั้น ดังรูป

แรงลัพธ์ = แรงลัพธ์ 1 – แรงลัพธ์ 2
แรงลัพธ์ = 30 N – 50 N
แรงลัพธ์ = 20 นิวตัน
 3.  หากมีแรง 2 แรงผลักวัตถุไปตามพื้นราบในทิศทางตรงกันข้าม และแรงทั้งสองแรงมีขนาดเท่ากันวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ ดังรูป
แรงลัพธ์ = แรง 1 – แรง 2
แรงลัพธ์ = 0
ประโยชน์แรงลัพธ์

    ในชีวิตประจำวันของเรามีการนำแรงลัพธ์มาใช้ประโยชน์มากมาย ตัวอย่างเช่น การสร้างสะพานแขวน การปั่นจักรยานพ่วง การใช้สุนัขหลาย ๆ ตัวหลากเลื่อน


                                               สะพานแขวน


                                         การปั่นจักรยานพ่วง

                                                 สุนัขลากเลื่อน


คลิกเพิ่มเติมที่นี่*******ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น