วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ( ฟิสิกส์เบื้องต้น) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องแรงลัพธ์


แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
รื่องแรงลัพธ์และประโยชน์ของแรงลัพธ์ความรู้เพิ่มเติมประกอบการเฉลยแบบทดสอบผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบบทดสอบเรื่องการหาแรงลัพธ์ม.3
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น