วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ฟิสิกส์เบื้องต้น) เรื่องที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา


 แรงกิริยา (action force) เป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุที่จุดใดจุดหนึ่ง  แล้วทำให้เกิดแรงธรรมชาติในทิศทางตรงกันข้ามหรือที่เรียกว่า  แรงปฏิกิริยา
    แรงปฏิกิริยา (reaction force) เป็นแรงธรรมชาติที่เกิดขึ้นโต้ตอบแรงกิริยาที่กระทำต่อวัตถุ  มีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกิริยา
                       เซอร์ไอแซก  นิวตัน (Sir Isaac Newton)   ได้ตั้งกฎ การเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งเน้นเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ซึ่ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่  3  กล่าวว่า  “แรงกิริยาทุกแรงจะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากัน  กระทำในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ”แรงกิริยา = แรงปฏิกิริยา


ที่มา ap.ddn.ac.th/54/19Dec03.ppt


                                                                            เพิ่มเติม
คลิกที่นี่***http://km.saard.ac.th/files/1505091010234620_15051116163110.pdf
 คลิกที่นี่***https://www.youtube.com/watch?v=NZsmI7LNoJw 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น