วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เรื่อง VDOคำนวณไฟฟ้า

2.คลิกที่นี่ ***https://www.youtube.com/watch?v=-A1UV39bx9Q
1.คลิกที่นี่ ***https://www.youtube.com/watch?v=uq6zxCYqbHE
3.คลิกที่นี่ ***https://www.youtube.com/watch?v=XnoZL530IkE

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น