วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วิทยาศาสตร์พื้นฐานม.3 เรื่องคำนวณค่าไฟฟ้า

ลิกที่นี่***เรื่อง.. ไฟฟ้า  eDLTVhttp://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=131&sid=304&lid=235016&lid_parent=235
คลิกที่นี่***  เรื่อง การคำนวณค่าไฟฟ้าhttp://www.eng.su.ac.th/me/elearning/080168EnergyandEnvironmentforLife/ch_2011/14%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20new%20version.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น